Quyền riêng tư

Nguyên tắc về quyền riêng tư của Global Online Studio

Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của các bạn khi đồng ý tham gia và tạo tài khoản tại Global Online Studio (GOS), vì vậy chúng tôi có một số nguyên tắc dưới đây:

1. Mọi thông tin cá nhân khi các bạn đã đăng ký tài khoản trên GOS sẽ được chúng tôi bảo mật trên hệ thống và không để lộ ra ngoài cho bất kỳ công ty, cá nhân nào khác khi không có quyền sử dụng.

2. Mọi thông tin cá nhân các bạn khi đăng ký tài khoản trên GOS sẽ được chúng tôi sử dụng cho việc quản lý thông tin các thành viên trên GOS hoặc cho mục đích thông báo, liên lạc với quý khách.

3. Quý khách có quyền được tìm hiểu thông tin về cách chúng tôi sử dụng thông tin, chúng tôi sẽ thông báo với quý khách về những thông tin của chúng tôi đã thu thập.

4. Nếu có quyết định thay đổi các điều khoản về bảo mật thông tin, chúng tôi sẽ thông báo một cách công khai để quý khách có thể theo dõi và thắc mắc nếu cần hiểu thêm chi tiết.

5. Nếu quý khách cố tình có các hành động phá hoại hoặc xâm nhập bất hợp pháp trang web thì chúng tôi sẽ toàn quyền được sử dụng các thông tin mà chúng tôi có được để xử phạt theo quy định.

6. Nếu các bạn có lý do tin răng những tương tác, trao đổi thông tin giữa các bạn và chúng tôi không còn được đảm bảo an ninh, vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi về vấn đề bạn gặp phải ở mục Liên hệ.

7. Nghiêm cấm các hành vi cố ý truy cập trái phép trang web của chúng tôi một cách trái phép hoặc gây trở ngại cho dịch vụ, mọi hành vi khi bị phát hiện sẽ điều tra và xử phạt theo quy định của Pháp Luật.